Wszystkie ceny schodów zawierają w sobie koszt montażu, koszt listew przy ścianach, podstopni i lakierowanie.
Usługa szlifowania stopni z Państwa klejonki na szlifierce długotaśmowej
- tylko 15 PLN/m2 netto.

Lakierowanie natryskiem pojedyńczej warstwy Państwa lakierem
- tylko 10 PLN/m2 netto.

Kompletna usługa szlifowania i lakierowania naszym lakierem
( LUA 930 Milesi)
- tylko 90 PLN/m2 netto.

Przesyłka kurierska 14 trepów
- od 12,39 do 41,99 PLN netto.

Oferta dla stolarzy i złotych rączek.
Faktura VAT.

Jak widać na fotografiach, podczas montażu utrzymuję czystość i porządek.
Darmowa strona www - zrób ją sam!